Соопштение за одржување на обука наменета за овластени геодети

08.05 2017


Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија ја организира втората обука за 2017 година, наменета зa овластените геодети, на следниве теми:

 

  1. OSSP
  2. MAK – EDIT ( Примена со практични примери, ZIP фајлови и сл.)
  3. Анекс на геодетски елаборати и повлекување на барање

 

Обуката ќе се одржи регионално во следниве градови: Прилеп, Скопје, Гостивар, Штип и Струмица.

 


Целосното соопштение е достапно на  следниов линк