20.07.2017 Катастарски општини чии дигитални катастарски планови се мигрирани во системот „е-кат“
Список на катастарски општини чии дигитални катастарски планови се мигрирани од МАКЕДИТ системот во еКaт системот, со што графичките податоци од катастарските планови за наведените катастарски општини се интегрирани со алфанумеричките податоци за истите...
Повеќе информации
11.07.2017 Квартален извештај од Регистарот на цени и закупнини
Агенцијата за катастар на недвижности го издаде извештајот oд Регистарот на цени и закупнини за периодт од 01.03.2017 до 30.06. 2017 година, односно за вториот квартал на оваа година. Во овој период во Регистарот на цени и закупнини се запишани вкупно 3.005 трансакции...
Повеќе информации
27.06.2017 Национална работилница за Адресен регистар
Во периодот 26-28 jуни 2017 година, во рамките на проектот SPATIALфинансиран од Кралството Холандија и во реализација на холандскиот катастар, се одржува тридневна национална работилница на темата „Воспоставување Адресен регистар во Република Македонија“...
Повеќе информации
20.06.2017 Просторен (SPATIAL) проект за Западeн Балкански Регион
Пролетта 2017 година се одржаа првите активности на новиот проект за Западен Балкан. Целта на проектот е да се зајакне пrофесионалниот пристап до информациите за земјиште (SPATIAL) во Балканскиот регион...
Повеќе информации
09.06.2017 ДЕСЕТТА РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР И ИНФРАСТРУКТУРА НА ПРОСТОРНИ ПОДАТОЦИ, 8-9 ЈУНИ 2017 ГОДИНА, СКОПЈE
Агенцијата за катастар на недвижности ја организираше Десеттата регионална конференција за катастар и инфраструктура на просторни податоци, на Тема: “Улогата на националните агенции за картографија и катастар, приватниот геодетски сектор како и универзитетите, во процесот на управување со геопросторните информации”...
Повеќе информации
22.05.2017 Презентации од втората обука за 2017 година, наменета за приватните овластени геодети
Повеќе информации
08.05.2017 Соопштение за одржување на обука наменета за овластени геодети
Повеќе информации
26.04.2017 ДЕСЕТТА РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР И ИНФРАСТРУКТУРА НА ПРОСТОРНИ ПОДАТОЦИ, 8-9 ЈУНИ 2017 ГОДИНА, СКОПЈE
Агенцијата за катастар на недвижности ја организира Десеттата регионална конференција за катастар и инфраструктура на просторни податоци, на Тема: “Улогата на националните агенции за картографија и катастар, приватниот геодетски сектор како и универзитетите, во процесот на управување со геопросторните информации”, која ќе се одржи од 8-9 Јуни 2017 година во “Музеј на македонската борба” во Скопје (адреса: 11 март 1, 1000 Скопје)...
Повеќе информации
13.04.2017 Квартален извештај од Регистарот на цени и закупнини
Повеќе информации
30.03.2017 Договор за соработка во областа на картографските карти помеѓу Република Турција и Република Македонија
Министерството за обрана на Република Турција - Центар за картографски карти и Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија на 30 март 2017 година потпишаа Договор за соработка...
Повеќе информации
12345678910...