21.02.2017 Соопштение за одржување на обука наменета за овластени геодети
Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија ја организира првата обука за 2017 година, наменета зa овластените геодети, на тема: „ПСЕУДОЛИТИ “ ...
Повеќе информации
16.02.2017 Национална работилница во рамките на ИМПУЛС-проектот
Над 125 земји ширум светот, меѓу кои и Република Македонија, ја препознаа важноста на локациските или просторните податоци (уште познати и како географски информации) и се наоѓаат во процес на спроведување на некаков вид инфраструктура за просторни податоци.
Повеќе информации
13.02.2017 Катастарски општини чии дигитални катастарски планови се мигрирани во системот „е-кат“
Список на катастарски општини чии дигитални катастарски планови се мигрирани од МАКЕДИТ системот во еКaт системот, со што графичките податоци од катастарските планови за наведените катастарски општини се интегрирани со алфанумеричките податоци за истите...
Повеќе информации
10.02.2017 Годишна програма за ажурирање податоци во катастарот на недвижности по службена должност за 2017 година
Повеќе информации
07.02.2017 Дополнителна обука за Овластени геодети
Повеќе информации
03.02.2017 Годишен извештај од Регистарот на цени и закупнини
Повеќе информации
27.01.2017 Промоција на стратешкиот документ за национална инфраструктура на просторни податоци на Република Македонија
Повеќе информации
26.01.2017 Известување за циклусот „Отворени денови на Катастарот“
Ни претставува особена чест што можеме да ги информираме граѓаните и компаниите во Република Македонија за новиот циклус „Отворени денови на Катастарот“, кој веќе деветта година по ред се организира од страна на Катастарот...
Повеќе информации
24.01.2017 Отворени денови на Агенцијата за катастар на недвижности со граѓаните
Агенцијата за катастар на недвижности од вчера ги отвори вратите за граѓаните на Скопје. До 27.1.2017 година, односно до петок, стручните тимови целосно ќе стојат на располагање на граѓаните од 9 до 17 часот...
Повеќе информации
17.01.2017 Извештај од Регистарот на цени и закупнини и промоција на новиот Проект за масовна проценка на недвижностите
Во првите три квартали од 2016 година во Регистарот на цени и закупнини се запишани вкупно 19.798 трансакции со недвижности, од кои 56 % се однесуваат на продажби, 33 % на закупи, 8 % на продажби од инвеститор и 3 % на откупи од Република Македонија...
Повеќе информации
12345678910...