17.01.2017 Извештај од Регистарот на цени и закупнини и промоција на новиот Проект за масовна проценка на недвижностите
Во првите три квартали од 2016 година во Регистарот на цени и закупнини се запишани вкупно 19.798 трансакции со недвижности, од кои 56 % се однесуваат на продажби, 33 % на закупи, 8 % на продажби од инвеститор и 3 % на откупи од Република Македонија...
Повеќе информации
03.01.2017 Катастарски општини чии дигитални катастарски планови се мигрирани во системот „е-кат“
Список на катастарски општини чии дигитални катастарски планови се мигрирани од МАКЕДИТ системот во еКaт системот, со што графичките податоци од катастарските планови за наведените катастарски општини се интегрирани со алфанумеричките податоци за истите...
Повеќе информации
30.12.2016 Презентации од петтата обука за 2016 година, наменета за приватните овластени геодети
Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија ја организираше петтата обуката наменета зa приватните овластени геодети...
Повеќе информации
22.12.2016 Дополнување на документи во текот на спроведување на пријава за запишување/промена/исправка на грешка во еКат
Денес ви ја претставуваме новата надградба на електронскиот шалтер со која се овозможува професионалниот корисник по електронски пат да изврши дополнување на поднесените барања...
Повеќе информации
16.12.2016 Регистар на цени и закупнини за период од 4.2016-6.2016
На денешната прес-конференција сакаме да Ве информираме за обемот на трансакции регистирани во Регистарот на цени и закупнини на Агенцијата, како и за движењето на цените и закупите на недвижностите во Република Македонија за периодот од aприл до jуни 2016 година, односно за вториот квартал од оваа година. Регистарот на цени и закупнини стартуваше со работа во март минатата година и оттогаш до јуни 2016 година во него се регистрирани вкупно 29.903 трансакции во кои спаѓаат продажби и закупи на недвижности, односно продажбите на лицитација, продажбите од инвеститор, како и откупите од Република Македонија....
Повеќе информации
05.12.2016 Презентации од обука за 2016 година, наменета за професионалните корисници на услугите на АКН
Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија организираше обуката наменета зa професионалните корисници..
Повеќе информации
05.12.2016 Отворени денови со граѓаните на Агенцијата за катастар на недвижности, Управата за имотно-правни работи, Управата за јавни приходи и на Управата за водење на матичните книги
Агенцијата за катастар на недвижности, Управата за јавни приходи, Управата за имотно-правни работи и Управата за водење матични книги, од денес па до петок во новата зграда на јавната администрација во Струмица - проект на Владата на Р.Македонија..
Повеќе информации
25.11.2016 Известување за циклусот „Отворени денови на Катастарот“
Ни претставува особена чест што можеме да ги информираме граѓаните и компаниите во Република Македонија за новиот циклус „Отворени денови на Катастарот“, кој веќе деветта година по ред се организира од страна на Катастарот...
Повеќе информации
17.11.2016 НОВА СТРАТЕГИЈА ЗА НАЦИОНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ПРОСТОРНИ ПОДАТОЦИ
Во рамките на проектот „Оптимизирана употреба на веродостојни и сигурни просторни податоци“ финансиран од Кралството Холандија, на 15 ноември 2016 година во хотел „Континентал“, се одржа втората работилница на тема „Изработка на Стратегија за национална инфраструктура на просторни податоци (НИПП) за периодот 2017-2019 година...
Повеќе информации
14.11.2016 Годишен извештај од регистарот на цени и закупнини
На денешнава прес-конференција сакаме да ве информираме за обемот на трансакции регистирани во Регистарот на цени и закупнини на Агенцијата, за движењето на цените и закупите во Република Македонија и да дадеме некои основни индикатори за пазарот на недвижности...
Повеќе информации
12345678910...